REGULAMIN WYPOŻYCZALNI IMPREZOWEJ

1. Niniejszy regulamin obejmuje zasady korzystania, warunki, zakres praw i odpowiedzialności osób korzystających z usług dostępnych na stronie www.wypozyczalniaimprezowa.pl zwanej dalej „Wypożyczalnią”. 

2. Właścicielem Wypożyczalni jest Amazing Events Daniel Tkacz zarejestrowaną pod adresem ul. Sulejowska 31A/22 w Piotrkowie Trybunalskim (97-300), NIP: 771-277-97-33. Siedziba Wypożyczalni znajduje się przy ul. Dźwigowej 51 w Warszawie (01-376). 

3. Warunkiem skorzystania z oferty Wypożyczalni jest podpisanie umowy wypożyczenia oraz uiszczenie kaucji za wypożyczony sprzęt. Umowa wypożyczenia może być podpisana wyłącznie przez osobę pełnoletnią. Umowę podpisuje osoba wypożyczająca okazująca dowód ważny tożsamości.

4. Wypożyczalnia jest czynna w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00-18.00 oraz w sobotę w godzinach 10.00-16.00. Wyłącznie w godzinach pracy Wypożyczalni możliwy jest odbiór oraz zwrot wypożyczonego sprzętu. Zamówienie sprzętu możliwe jest wyłącznie poprzez stronę www.wypozyczalniaimprezowa.pl lub na miejscu w siedzibie. W sytuacji wyjątkowej rezerwacji sprzętu można dokonać dodatkowo telefonicznie, poprzez wiadomość SMS.

5. W uzasadnionych sytuacjach, które nie są spowodowane celowym działaniem Wypożyczalni, a zdarzeniami losowymi, Wypożyczalnia zastrzega sobie prawo zmiany zamawianego sprzętu na inny, który będzie spełniał oczekiwania Klienta. Pracownicy Wypożyczalni dołożą wszelkich starań, by wybrany sprzęt miał jak najbardziej zbliżone parametry do parametrów sprzętu wybranego pierwotnie przez Klienta. Jeżeli zaproponowany przez Wypożyczalnie sprzęt nie spełni oczekiwań Klienta, może odmówić podpisania umowy i odstąpić od wypożyczenia. 

6. Podpisując umowę wypożyczenia, Klient zobowiązuje się do uiszczenia obowiązkowej kaucji w określonej przez Wypożyczalnię wysokości (wysokość kaucji określana jest dla każdego sprzętu indywidualnie i jest widoczna w karcie produktowej na stronie internetowej www.wypozyczalniaimprezowa.pl).

7. W przypadku niezwrócenia wypożyczonego sprzętu w terminie, Wypożyczalnia ma prawo obciążyć Klienta dodatkową opłatą za przedłużenie wypożyczenia zgodnie z obowiązującym cennikiem. Cennik dostępny jest na stronie www.wypozyczalniaimprezowa.pl przy każdym sprzęcie.

8. W razie uszkodzenia lub zgubienia sprzętu w trakcie jego wypożyczenia finansowo odpowiedzialny jest Klient. Takie wydarzenia zabezpieczenia kaucja pobierana przy wypożyczeniu – oddawana przy zwrocie sprzętu jeżeli to zdarzenia opisanego w tym punkcie regulaminu – nie dojdzie.

9. Płatność za wypożyczenie następuje z góry, przed odbiorem sprzętu przez Klienta. Płatności zarówno za wypożyczenie jak i kaucję dokonać można gotówką na miejscu oraz w szczególnych przypadkach poprzez przelew bankowy na rachunek podany na stronie w zakładce Kontakt z nami – po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu.

WAŻNE:

Przy wypożyczeniu pobierana jest obowiązkowa kaucja zwrotna wskazana na kartach produktowych poszczególnych urządzeń. Kaucja płatna jest TYLKO GOTÓWKĄ na miejscu przy podpisaniu umowy.

10. W przypadku dokonania rezerwacji wybranego sprzętu na www.wypozyczalniaimprezowa.pl (otrzymania potwierdzenia zamówienia na email wskazany przez Klienta) i nie dokonania tego  wypożyczenia w terminie wskazanym w zamówieniu Klient zobowiązany jest uiścić opłatę wynikającą z tego zamówienia (100%), chyba że o chęci rezygnacji z wypożyczenia poinformuje pracownika Wypożyczalni drogą telefoniczną lub mailową na 48 godzin przed dniem wskazanym w umowie jako termin wypożyczenia. W przeciwnym wypadku w ciągu 7 dni od dnia przypadającego na termin wypożyczenia - na konto Wypożyczalni Klient dokona przelewu kwoty potwierdzonej w zamówieniu.

11. Wszystkie szczegółowe aspekty wypożyczenia reguluje Umowa Wypożyczenia.

Informacje dotyczące polityki prywatności znajdziesz tutaj.