REGULAMIN WYPOŻYCZALNI 

1. Niniejszy regulamin obejmuje zasady korzystania, warunki, zakres praw i odpowiedzialności osób korzystających z usług dostępnych na stronie www.wypozyczalniaimprezowa.pl zwanej dalej „Wypożyczalnią”. 

2. Właścicielem Wypożyczalni jest Amazing Events Daniel Tkacz zarejestrowaną pod adresem ul. Sulejowska 31A/22 w Piotrkowie Trybunalskim (97-300), NIP: 771-277-97-33. Siedziba Wypożyczalni znajduje się przy ul. Dźwigowej 51 w Warszawie (01-376). 

3. Warunkiem skorzystania z oferty Wypożyczalni jest podpisanie umowy wypożyczenia. Umowa wypożyczenia może być podpisana wyłącznie przez osobę pełnoletnią. Umowę podpisuje osoba wypożyczająca. W przypadku wypożyczenia bez kaucji, osoba wypożyczająca (dalej: „Klient”) musi dodatkowo posiadać polskie obywatelstwo, a także legitymować się dowodem osobistym ze wskazanym w nim miejscem zameldowania. 

4. Wypożyczalnia jest czynna w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00-18.00 oraz w sobotę w godzinach 10.00-16.00. Wyłącznie w godzinach pracy Wypożyczalni możliwy jest odbiór oraz zwrot wypożyczonego sprzętu. Zamówienie sprzętu możliwe jest wyłącznie poprzez stronę www.wypozyczalniaimprezowa.pl, telefonicznie, poprzez wiadomość SMS lub na miejscu.

5. W uzasadnionych sytuacjach, które nie są spowodowane celowym działaniem Wypożyczalni, a zdarzeniami losowymi, Wypożyczalnia zastrzega sobie prawo zmiany zamawianego sprzętu na inny, który będzie spełniał oczekiwania Klienta. Pracownicy Wypożyczalni dołożą wszelkich starań, by wybrany sprzęt miał jak najbardziej zbliżone parametry do parametrów sprzętu wybranego pierwotnie przez Klienta. Jeżeli zaproponowany przez Wypożyczalnie sprzęt nie spełni oczekiwań Klienta, może odmówić podpisania umowy i odstąpić od wypożyczenia. 

6. Podpisując umowę wypożyczenia, Klient zobowiązuje się do uiszczenia kaucji w określonej przez Wypożyczalnię wysokości (wysokość kaucji określana jest dla każdego sprzętu indywidualnie i jest widoczna w karcie produktowej na stronie internetowej www.wypozyczalniaimprezowa.pl). Wypożyczalnia może odstąpić od pobierania kaucji w przypadku kiedy Klient zobowiąże się do okazania pracownikowi Wypożyczalni dowodu osobistego ze wskazanym miejscem zameldowania i zezwoli na sporządzenie jego kserokopii. Ksero dowodu osobistego służy wyłącznie do potwierdzenia tożsamości Klienta i zostaje zwrócone po zakończonej usłudze wypożyczenia.

7. W przypadku niezwrócenia wypożyczonego sprzętu w terminie, Wypożyczalnia ma prawo obciążyć Klienta dodatkową opłatą za przedłużenie wypożyczenia zgodnie z obowiązującym cennikiem. Cennik dostępny jest na stronie www.wypozyczalniaimprezowa.pl.

8. W razie uszkodzenia lub zgubienia sprzętu w trakcie jego wypożyczenia finansowo odpowiedzialny jest Klient. 

9. Płatność za wypożyczenie następuje z góry, przed odbiorem sprzętu przez Klienta. Płatności dokonać można:

a. przez przelew bankowy na rachunek podany na stronie w zakładce Kontakt z nami;
b. kartą płatniczą, kredytową lub gotówką w siedzibie Wypożyczalni;

WAŻNE:

Przy wypożyczeniu pobierana jest kaucja zwrotna wskazana na kartach produktowych poszczególnych urządzeń. Kaucja płatna jest TYLKO GOTÓWKĄ na miejscu przy podpisaniu umowy. Dotyczy tylko przypadków kiedy wypożyczający posiada dowód osobisty bez wskazanego miejsca zamieszkania. Kaucja zwracana jest w dniu zwrotu wypożyczonego sprzętu.

10. W przypadku dokonania rezerwacji wybranego sprzętu na www.wypozyczalniaimprezowa.pl (otrzymania potwierdzenia zamówienia na email wskazany przez Klienta) i nie dokonania tego wypożyczenia w terminie wskazanym w zamówieniu Klient zobowiązany jest uiścić opłatę wynikającą z tego zamówienia (100%), chyba że o chęci rezygnacji z wypożyczenia poinformuje pracownika Wypożyczalni drogą telefoniczną lub mailową na 48 godzin przed dniem wskazanym w umowie jako termin wypożyczenia. W przeciwnym wypadku w ciągu 7 dni od dnia przypadającego na termin wypożyczenia - na konto Wypożyczalni Klient dokona przelewu kwoty potwierdzonej w zamówieniu.

Przykładowa umowa wypożyczenia do pobrania tutaj.

Informacje dotyczące polityki prywatności znajdziesz tutaj.