Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
close

WAŻNE! Od 1 czerwca 2017 jedyna możliwość opłacenia kaucji za wypożyczenie z odbiorem osobistym, to płatność gotówką.

REGULAMIN WYPOŻYCZALNI

1. Niniejszy regulamin obejmuje zasady korzystania, warunki, zakres praw i odpowiedzialności osób korzystających z wypozyczalniaimprezowa.pl zwanej dalej „Wypożyczalnią”. Właścicielem Wypożyczalni jest M99 Sp. z o.o. Spółka komandytowa, NIP: 5223053881, Regon: 363717171, KRS: 0000601618, z siedzibą ul. Pryzmaty 30, 02-226 Warszawa.
Warunkiem skorzystania z oferty wypożyczalni jest podpisanie umowy wypożyczenia.


2. Wypożyczalnia jest czynna w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00-19.00 oraz w sobotę w godzinach 10.00-16.00. Tylko w tych godzinach możliwy jest odbiór i zwrot wypożyczonego sprzętu. Zamówienie sprzętu możliwe jest poprzez stronę www, drogą mailową info@wypozyczalniaimprezowa.pl lub przez telefon (22) 666 64 70.


3. Umowa może być podpisana przez osobę pełnoletnią – w przypadku wypożyczenia za kaucją. Jeśli sprzęt ma być wypożyczony bez kaucji, osoba wypożyczająca musi dodatkowo posiadać polskie obywatelstwo i legitymować się dowodem osobistym, w którym widnieje informacja o jej adresie zamieszkania (dalej: „Klient”).


4. W uzasadnionych sytuacjach, które nie są spowodowane celowym działaniem Wypożyczalni, ale zdarzeniami losowymi, Wypożyczalnia zastrzega sobie prawo zmiany zamawianego sprzętu na inny, spełniający oczekiwania Klienta. Pracownicy wypożyczalni dołożą wszelkich starań, by wybrany sprzęt miał parametry jak najbardziej zbliżone do parametrów wybranego przez Klienta pierwotnie sprzętu. Jeśli zaproponowany przez Wypożyczalnię sprzęt nie spełnia oczekiwań Klienta, ten może odmówić podpisania umowy i odstąpić od wypożyczenia.


5. Podpisując umowę wypożyczenia Klient zobowiązuje się do uiszczenia kaucji w określonej przez Wypożyczalnię wysokości (zgodnie z cennikiem podanym przez Wypożyczalnię). Kaucja zostanie zwrócona Klientowi niezwłocznie po sprawdzeniu poprawności działania zwróconego sprzętu przez serwis Wypożyczalni. W przypadku odbioru osobistego, opłacenie kaucji jest możliwe jedynie w formie gotówki. Na sprawdzenie poprawności działania sprzętu Wypożyczalnia zastrzega sobie termin 48 godzin od momentu zwrócenia sprzętu. 
Kwoty kaucji nie musi uiszczać Klient, który okaże pracownikowi Wypożyczalni dowód osobisty (z umieszczonym w nim adresem zamieszkania) i zezwoli na sporządzenie jego kserokopii. Ksero dowodu służy wyłącznie do potwierdzenia tożsamości Klienta. Zwolnienie z płatności kaucji nie jest możliwe, jeśli wartość wypożyczanego sprzętu wynosi więcej niż 3000 zł (wartość każdego sprzętu znajduje się w karcie produktu na stronie wypozyczalniaimprezowa.pl).


6. W przypadku nie zwrócenia wypożyczanego sprzętu w terminie, Wypożyczalnia obciąży Klienta dodatkową opłatą za przedłużenie wypożyczenia zgodnie z obowiązującym cennikiem.


7. Za ewentualne zgubienie lub uszkodzenie wypożyczanego sprzętu w trakcie trwania wypożyczenia odpowiedzialny finansowo jest Klient.


8. Płatność za wypożyczenie następuje z góry – w momencie podpisania umowy i odbioru sprzętu przez Klienta. Płatności w wypożyczalni dokonać można gotówką, kartą płatniczą, przez przelew bankowy na rachunek podany na stronie w zakładce Kontakt, kartą płatniczą, kredytową lub gotówką w siedzibie sklepu oraz przelewem lub kartą kredytową za pośrednictwem serwisu rozliczeniowego Przelewy 24 (operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068).

9. Wszystkie szczegółowe aspekty wypożyczenia reguluje Umowa Wypożyczenia.

10. Umowa wypożyczenia przygotowywana jest w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach – po jednej dla każdej ze stron.

Pobierz wzór umowy.